Rólunk

Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, gazdasági társaság.

A Társaság működésében 2020. év jelentős mérföldkő volt, mert az alapító Erzsébetváros Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződések értelmében új feladatokat kapott, és a meglévő feladatainak az ellátásában hosszútávon megerősítésre került: az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületek közutak, gyalogosforgalmat szolgáló járdák, és az azokat elválasztó közterületi sávok, továbbá kutyafuttatók, közparkok köztisztasági és települési környezet tisztaságának biztosítását látja el.

Ezenkívül a társaság feladatát képezi az önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása. A zöldterület-fenntartási munkákhoz kapcsolódó egyéb szakipari munkák és a parkberendezések folyamatos ellenőrzési és karbantartási feladatok ellátása is.

A Társaság működését felügyelő bizottság ellenőrzi, könyvvizsgáló hitelesíti az éves mérlegét és annak mellékleteit.

Célunk

Erzsébetváros Önkormányzatától kapott közfeladatok végrehajtásakor a Társaság, mint szakcég magas színvonalú szolgáltatással a transzparens működésének biztosításával, hozzá kíván járulni a kerületben élők, az itt dolgozók, továbbá a turisztikai célzattal idelátogatók számára egy élhetőbb, a városkép értékeit megőrző, komfortos környezet kialakításához-fenntartásához.

 A Társaság a kitűzött célok elérése érdekében az alábbi szervezet-fejlesztési célok megvalósítását tartja fontosnak:

  • Képzett szakember gárda: olyan képzett és tapasztalt munkatársak alkalmazása, akik képesek valamennyi összetett feladat ellátására, hogy a Társaság hatékonyan tudja segíteni, gyorsítani.
  • A kommunikáció kiemelt fontosságú kezelése: a Társaság fokozott figyelmet fordít a kommunikációra, az elvégzett feladatok megfelelő dokumentálására, prezentálására.
  • Folyamatos technológiai fejlődés, innováció: a Társaság céljai között szerepel az új technológiák, irányvonalak megismerése, ezért lehetőséget biztosít munkatársaink a szakmai felkészültség karbantartására, új lehetőségek megismerésére és alkalmazására. A személyi feltételeken túl, a Társaság a modernebb technikai eszközök beszerzését is kiemelt célként kezeli.
  • Környezetvédelem: a már meglévő zöldfelületek fenntartása, minőségi megújítása. A közfeladatok ellátásához használt járművek, gépek, berendezések környezetkímélő elektromos hajtású eszközökre történő cserélése. A tisztító szerek, növényvédelmi anyagok környezetbarát típusainak használata.